Autopromocja:
Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostało
Pozostało 971 wolnych miejsc
Zespół Ratunkowy PCPM

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy
z Polski.  

 

ZESPÓŁ RATUNKOWY PCPM / Polish Emergency Team powstał w 2014 r i jest pierwszą w Polsce ochotniczą grupą szybkiego reagowania na klęski żywiołowe oraz kryzysy humanitarne poza granicami RP. Jest także jednym z nielicznych zespołów w Europie, który bierze udział w procesie certyfikacji WHO jako EMT (Emergency Medical Team) Type 1. Zespół niósł dotychczas pomoc m.in.: cywilom poszkodowanym przez wydarzenia na Ukrainie, uchodźcom syryjskim w Libanie, ludności dotkniętej przez powodzie w Peru i Bośni i Hercegowinie oraz po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Jego trzonem jest blisko 50 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek oraz psychologowie, ratownicy specjalistyczni i logistycy. Zespół dysponuje również specjalistycznym sprzętem, gotowym do użycia ​w każdym momencie.

Do Zespołu Ratunkowego PCPM poszukiwani są:

Lekarze, Ratownicy medyczni, Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Farmaceutów

Niezbędne wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywanym zawodzie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dyspozycyjność - gotowość do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach (w tym gotowość do wyjazdu w ciągu 24 godz. od postawienia Zespołu
  w stan gotowości)
 • Brak przeciwwskazań psycho-fizycznych:
  - odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach 
  - umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
  - zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
  - dobra sprawność fizyczna
  ​- brak klaustrofobii, lęku wysokości itp.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych
 • znajomość innych języków obcych
 • umiejętności przydatne na misjach

Oferujemy:

 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, zyskując wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres codziennej pracy w szpitalach i karetkach pogotowia
 • możliwość niesienia pomocy w najdalszych zakątkach Świata
 • szansę na sprawdzenie się w ekstremalnych warunkach pracy

Kolejne etapy rekrutacji:

 • W ciągu 14 dni od zakończenia etapu zbierania aplikacji, wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na praktyczną część rekrutacji, którą odbędzie się w terminie 11-13 maja.
 • Przed przystąpieniem do drugiego etapu, zakwalifikowani Kandydaci zostaną poproszeni o: przesłanie dyplomu w języku angielskim, zdjęcia paszportowego (niezbędne do przygotowania identyfikatorów), przesłanie kopii ubezpieczenia NNW.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie CV w języku angielskim i załączenie do poniższego kwestionariusza.
Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na skrzynkę e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie.


Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji o pracę, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


Zwróć w nim uwagę na swoją edukację, doświadczenie zawodowe i kursy. Prosimy o wgranie pliku w formacie PDF - nazwa pliku „imię_nazwisko”
Format xxx-xxx-xxx
Dotyczy lekarzy i pielęgniarek
Podaj swoje aktualne, podstawowe miejsce pracy w systemie ochrony zdrowia
Opisz swoje umiejętności językowe. Użyj skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słabo, a 5 – bardzo dobrze. Przykład: angielski -3; francuski -4
Np. Uprawnienia linowe, wodne, instruktorskie, prawo jazdy (kat. A, C, pojazdy uprzywilejowane) i inne
Działalność w fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach ochotniczych
Jeżeli posiadasz, opisz swoje doświadczenia w podróżach, szczególnie poza Europę: ile czasu, w jaki sposób, szczepienia itp.
Napisz czym się interesujesz, jak długo itp.

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl